Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Hany Koláčkové.

Právní služby poskytuji zejména v oblastech občanského práva, obchodního práva, pracovního práva, rodinného práva a trestního práva.

Ve své advokátní praxi kladu důraz na kvalitu, flexibilitu a individuální přístup k potřebám a zájmům klienta.

Titul z oboru právo jsem získala na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, kdy od ukončení studia až po složení advokátní zkoušky jsem působila v advokátní kanceláři JUDr. Marcely Neuwirthové v Ostravě jako advokátní koncipient.

Přehled všech nabízených služeb advokátní kanceláře.

Občanské a obchodní právo

Právní rozbory a stanoviska, více…

Rodinné právo

Rozvody manželství, více…

Pracovní právo

Sepis pracovních smluv, více…

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, více…

Ostatní služby

Advokátní úschova peněz, více…

Stanovené možnosti odměny advokáta.

  • Smluvní
    Odměna za poskytnuté právní služby je určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti dané právní služby, se zohledněním finančních možností a potřeb klienta.
  • Mimosmluvní
    V případě mimosmluvní odměny je odměna za poskytnuté právní služby stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna za advokátní úschovu peněz

do 100.000,- Kč 1.000,- Kč
do 250.000,- Kč 2.000,- Kč
do 500.000,- Kč 3.000,- Kč
do 1.000.000,- Kč 4.000,- Kč
do 3.000.000,- Kč 5.500,- Kč
do 5.000.000,- Kč 6.500,- Kč
nad 5.000.000,- Kč dle individuální domluvy
  • V případě, kdy se advokátní úschova poskytuje v souvislosti se smlouvou, kterou advokát sám sepsal, činí odměna za advokátní úschovu ½ z výše uvedené odměny.
  • Ověření podpisu – prohlášení o pravosti podpisu činí 30,-Kč/ podpis.
  • Odměna je s klientem sjednána vždy předem při osobní schůzce. Předběžný návrh odměny lze zaslat i prostřednictvím emailu.
  • Advokát není plátcem DPH.

Informace pro spotřebitele.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb, na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu – www.cak.cz

Pracovní doba

Pondělí – čtvrtek: 8 – 16 hod
Pátek: 8 – 14 hod

S ohledem na možnou nepřítomnost v kanceláři z důvodu pracovních záležitostí doporučuji sjednat si schůzku předem telefonicky či mailem.

Schůzku je možno sjednat i mimo pracovní dobu.

Identifikace

ID DS: gx3rb2g
Ev. č. ČAK: 19304
IČ: 08892857